„Jedynymi ograniczeniami w Twoim życiu są te, które sam sobie narzucasz”. Robin S. Sharma

Fundacja

Działanie na rzecz dzieci i młodzieży
Zagrożonej niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, poprzez przygotowanie ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, oraz wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego poprzez odkrywanie talentów i mocnych stron, wspieranie rozwoju zainteresowań, budowanie pewności siebie, poczucia wartości, kreowanie charakteru i własnego systemu wartości...

Projekty

zespół tekst
projekt 1

Projekt Jedno Życie

Projekt "Jedno życie" jest autorskim artystycznym spotkaniem z młodzieżą opartym na wykładach profilaktycznych i historii życia Piotra Plichty.

Projekt skupia się na tematach związanych nie tylko z używkami takimi jak papierosy, narkotyki, dopalacze, ale przede wszystkim na skutkach, jakie one wywołują takie jak negatywne skutki zdrowotne, agresja, przemoc, w konsekwencji wejście na drogę przestępstwa.

Prowadzący opowiada swoje historie, przestrzega przed niewłaściwymi wyborami i zachęca do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem.
projekt 2 Niejednokrotnie po spotkaniach młodzież dzieli się swoimi odczuciami, które są różne: jedni dziękują za słowo i poświęcony im czas, inni zwracają się z prośbą o pomoc, ponieważ zdają sobie sprawę z problemów, jakie mają z różnymi używkami…

Spotkania te dla wielu osób są pierwszym krokiem do zrozumienia, iż problem dotyka bezpośrednio ich i zaczynają szukać pomocy, rozmawiać, rozmyślać nad swoim życiem i skutkach, jakie niosą ze sobą szeroko pojęte używki.

Zgłoś szkołę lub placówkę do projektu

Aktualności

Jak możesz przekazać wsparcie dla fundacji arrow
Lubisz pomagać i zastanawiasz się co właściwie mógłbyś zrobić?
Z nami masz wiele możliwości wyrażania dobra.
Wesprzyj nas, a przez nas innych.
Copyright © 2019 novo Fundacja