Misja fundacji

Realizujemy swoje cele poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym.

Poprzez nasze działania chcemy kształtować właściwe postaw i relacje obowiązujące w zdrowej społeczności, oparte na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Naszą misją jest pomaganie, wspieranie oraz aktywizowanie osób, niezależnie od wieku.

Za cel obraliśmy sobie wiarygodność i współpracę z instytucjami, które szanują człowieka i jego niezbywalną wartość.

Jak możesz przekazać wsparcie dla fundacji arrow
Lubisz pomagać i zastanawiasz się co właściwie mógłbyś zrobić?
Z nami masz wiele możliwości wyrażania dobra.
Wesprzyj nas, a przez nas innych.
Copyright © 2019 novo Fundacja